Kasvuseula.fi – Käyttöehdot
Käyttöehdot päivitetty 20.12.2013
1. Palvelun kuvaus
Kasvuseula.fi (jäljempänä "Palvelu") on Suomen kansalaisten käyttöön tarkoitettu verkkopalvelu, jossa kasvavien lasten paino- ja pituusmittaustietoja (”Kasvutiedot”) esitetään suhteessa tilastollisista tausta-aineistoista laadittuihin suomalaisiin kasvukäyrästöihin. Kasvutiedoista voi saada normaalikasvuun vertaavan seula-analyysin. Kasvutiedot on mahdollista määrätä tallennettaviksi Taltioni-osuuskunnan ylläpitämään Taltioni-palveluun. Taltionin käytön osalta sovelletaan näiden käyttöehtojen lisäksi myös Taltionin omia palveluehtoja.
Palvelun sisältämät ja Palvelun käytön yhteydessä kerätyt tiedot on tarkoitettu vain tietojen jakamiseen ja hyödyllisen tiedon jalostamiseen käyttäjälle kaikesta tarjolla olevasta tiedosta. Kaikki Palvelussa annettavat tiedot on tarkoitettu ainoastaan informatiivisiin tarkoituksiin, eikä annettuja tietoja tule käsittää lääke­tieteellisenä, juridisena, kaupallisena eikä muunakaan neuvontana. Palvelu ei ole tarkoitettu sairauksien tai muiden terveydellisten riskien tai kehityshäiriöiden diagnosointiin.
2. Käyttöehtojen hyväksyminen ja käyttöoikeuden laajuus
Käyttämällä Palvelua tai rekisteröityessään Palveluun käyttäjä hyväksyy nämä Käyttöehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä. Palvelua voi käyttää rekisteröitymisen yhteydessä annettujen tunnusten avulla. Palvelua voi rajoitetusti käyttää myös ilman rekisteröitymistä.
Hyväksymällä nämä käyttöehdot käyttäjä hyväksyy Palveluun syöttämiensä tietojen käyttämisen Palvelun tietosuojaselosteessa mainittuihin käyttötarkoituksiin.
Palvelu on suunnattu käytettäväksi ensisijaisesti Suomesta, eikä palvelua tule käyttää Suomen ulkopuolelta.
Palvelun aineistoa saa selata ja ottaa siitä jäljennöksiä tulostamalla tai lataamalla tietoja päätelaitteelle. Palvelua ja/tai sen sisältämiä tietoja ja aineistoja saa kuitenkin käyttää vain ei-kaupalliseen ja henkilökohtaiseen tarkoitukseen. Palvelun sekä sen tarjoamien tietojen käyttäminen osana omaa palvelua tai kaupalliseen tarkoitukseen ilman Palvelun tarjoajan antamaa kirjallista lupaa on kielletty.
3. Käyttäjän vastuu
Käyttäjä sitoutuu käyttämään Palvelua Käyttöehtojen, lainsäädännön, viranomaismääräysten ja hyvien tapojen mukaisesti.
Käyttäjä vastaa kaikesta vahingosta, joka aiheutuu Palvelun tarjoajalle tai kolmannelle osapuolelle siitä, että käyttäjä on toiminut näiden Käyttöehtojen, lainsäädännön, viranomaismääräysten tai hyvien tapojen vastaisesti.
Palvelun visuaalinen ilme ja Palvelussa julkaistava aineisto, kuten esimerkiksi kuvat ja tekstit ovat Palvelun tarjoajan tai sen yhteistyökumppanien tavaramerkkioikeuden, tekijänoikeuden ja/tai muiden immateriaalioikeuksien suojaamaa omaisuutta.
4. Palvelun tarjoajan vastuu
Palvelun tarjoaja pyrkii tarjoamaan palvelussa virheetöntä tietoa. Palvelun käyttäjä käyttää kuitenkin Palvelua ja sen sisältämiä tietoja aina omalla vastuullaan. Näin ollen Palvelun tarjoaja ei vastaa mistään välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka johtuvat Palvelun käytöstä tai käytön estymisestä.
Palvelun tarjoaja käsittelee käyttäjien antamia tietoja ja Palvelun käytöstä kerättyjä tietoja Palvelun tietosuojaselosteessa määriteltyjen periaatteiden mukaisesti, luottamuksellisesti ja käyttäjien yksityisyyden suojaa kunnioittaen. Hyväksymällä nämä käyttöehdot käyttäjä hyväksyy myös Palvelun käytöstä kerättyjen tietojen hyödyntämisen tutkimuskäyttöön, esimerkiksi lähtöaineistona akateemisissa julkaisuissa, sekä tietojen luovutuksen tutkimuskäyttöön kolmansille osapuolille Palvelun tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla.
Palvelun käyttö mahdollistaa pääsyn käyttämään Taltioni-palvelua. Palvelun tarjoaja ei vastaa Taltionin palveluista, toiminnasta taikka antamista tiedoista.
5. Käyttöehtojen muuttaminen
Palveluntarjoajalla on oikeus yksipuolisesti muuttaa näitä käyttöehtoja. Ehtomuutokset tulevat voimaan siitä hetkestä lukien kun ne on julkaistu Palvelussa muuttuneessa muodossa. Käyttöehtojen muutoksesta ilmoitetaan näkyvästi palvelussa vähintään kahden (2) viikon ajan.
Palvelun tarjoaja voi muuttaa Palvelun sisältöä tai lopettaa Palvelun tai sen osan kokonaan ilmoittamatta tästä etukäteen.
6. Käyttöoikeuden lopettaminen
Palvelun tarjoaja voi yksipuolisesti lopettaa käyttöoikeuden ja poistaa käyttäjätunnuksen ja henkilön palveluun syöttämät tiedot.
7. Palvelun käytön lopettaminen
Rekisteröitynyt käyttäjä voi kirjautuneena ollessaan poistaa tietonsa Palvelusta käyttöehdoissa olevasta Poista tiedot -linkistä. Käyttäjä voi myös pyytää tietojen poistamista lähettämällä pyynnön tietojen poistamisesta osoitteeseen kasvuseula@vtt.fi. Anonyymissä, kirjautumatta tapahtuvassa Palvelun käytössä tietoja ei tallenneta, ja tiedot poistuvat sulkemalla tai päivittämällä sivun selaimessa.